Ontbijtsessie Springlevend Hertje Óffebek

Home » Nieuws » Nieuws » Ontbijtsessie Springlevend Hertje Óffebek

Op dinsdag 30 mei jl. werden de plannen uit Offenbeek Springlevend gepresenteerd, de Innofabriek stelden de locatie ter beschikking t.b.v. ontbijsessie Offenbeek Springlevend voor ondernemers.

De initiatiefgroep heeft als doel behoud en een zinvolle herbestemming van het gehele ensemble, kerk en kerktoren. De leefbaarheid van Offenbeek verbeterteren en versterken. De ideeën en initiatieven die werden getoond en toegelicht, werden positief en enthousiast ontvangen door de aanwezigen. Aansluitend werd er door dhr. Westendorff, ingegaan op de relevantie van de leefbaarheid. Zijn voorstel, om vervolg te geven aan de ontbijtsessie, door middel van tweemaandelijkse ondernemersbijeenkomsten.

Op zaterdag 3 juni jl. heeft initiatiefgroep Hertje Óffebek te horen gekregen dat de toren helaas gaat verdwijnen, de initiatiefgroep gaat verder met het uitwerken van de plannen ‘Offenbeek Springlevend’.


Leave a Comment